Exception

application/models/category.php [165]:

Category id parameter must be numeric!

Zrzut stosu (Stack Trace)

Czas wywołania: 0.2773 sekund, użyto 3.40MB MB pamięci. Wygenerowano przez Kohana v2.3.2.